Jasmine

Posted in 寵物寄宿

狗隻寄宿服務

Jasmine - 2017 年 4 月

最近 Jasmine 來到我屋企暫住,我地渡過左一段好開心既時間😁

Jasmine 好乖,好有禮貌,佢對我每一位家人都好親切,有時 Jasmine 聽到門口有聲,就會走過去歡迎番屋企既人。不過點解係「有時」呢?係因為 Jasmine 每日大部份既時間都系用來訓覺,當佢訓著左,無論邊個開門,佢都唔會理架,哈哈 😂😂 為左唔好嘈醒Jasmine,我地平時係屋企走動既時候都會特別小心,希望唔好發出巨大聲響😌😌

仲有,其實 Jasmine 都有活潑既一面。有時佢會跟住我係屋周圍行;有時佢又會無啦啦訓係地下望實我,好似想同我講:「你摸下我啦!你摸下我啦!」咁,好搞笑又好可愛!😁 除此之外,Jasmine平日仲飲好多水,所以我地經常要確保佢有足夠既水飲。

Jasmine 已經係一位老婆婆,所以當我地照顧佢既時候,每件事都要特別小心。例如,我地會特別留意唔好比佢爬高或跳高。

同 Jasmine 一齊既時間雖然只有短短一個星期,但我地好快已經成為左好朋友。我地下次再見啦!😁

 

 耐心 ‧ 愛心 ‧ 細心 ‧ 誠信

細心、充滿耐性和愛的照料是獲得動物們信任的基石,我們任何時候都秉持著這個信念來提供服務。很多主人用過我們的寵物看護服務後,都表示十分滿意。如果您需要這個服務,請隨時與我們聯絡,我們是您和您的寵物值得信賴的拍檔。